0
ورود به حساب کاربری ثبت نام
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ حکم پاسور بوم پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
نتایج زنده
 
  Czech Republic Pro League
Petr Bradach
۲
۳
Karel Brozhik
Finished
۰۱:۰۰
Jan Briska
۱
۲
Josef Belovsky
inprogress
۱۱:۰۰
Eric Maresh
۲
۳
Pavel Gireth
Finished
۰۰:۳۰
Tomas Hasil
۳
۱
Miroslav Barta
Finished
۰۲:۰۰
Petr Bradach
۳
۲
Pavel Gireth
Finished
۰۲:۰۰
Milan Smrcek
۳
۰
Milan Kolar
Finished
۱۰:۳۰
Tomas Hasil
۱
۳
Zdenek Medlik
Finished
۰۰:۰۰
Zdenek Medlik
۲
۳
Milan Smesny
Finished
۰۰:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۲:۳۰
Antonin Belonoznik
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۰۲:۳۰
Filip Kopecky
۲
۳
Tibor Batthyany
Finished
۰۷:۰۰
Adam Barbora
۳
۱
Daniel Kouble
Finished
۱۰:۳۰
Karel Brozhik
۳
۲
Filip Kopecky
Finished
۰۳:۳۰
Petr Oliver Korp
۱
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۸:۰۰
Karel Brozhik
۱
۳
Eric Maresh
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Barta
۰
۳
Tomas Hasil
Finished
۰۱:۰۰
Eric Maresh
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۱:۳۰
Zdenek Medlik
۳
۱
Milan Smesny
Finished
۰۱:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۱
Michal Zahradka
Finished
۰۳:۰۰
Miroslav Svedik
۰
۳
Milan Klement
Finished
۰۳:۳۰
Antonin Belonoznik
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۴:۰۰
Tibor Batthyany
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۴:۰۰
Filip Kopecky
۰
۳
Michal Zahradka
Finished
۰۴:۳۰
Karel Brozhik
۱
۳
Petr Oliver Korp
Finished
۰۵:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Tibor Batthyany
Finished
۰۵:۳۰
Michal Regner
۳
۱
Milan Klement
Finished
۰۶:۰۰
Milan Klement
۰
۳
Antonin Belonoznik
Finished
۰۷:۰۰
Milan Klement
۳
۰
Miroslav Svedik
Finished
۰۷:۳۰
Michal Regner
۳
۰
Antonin Belonoznik
Finished
۰۸:۰۰
Ales Novak
۲
۳
Barta Daniel
Finished
۰۰:۰۰
Vojtech Molin
۳
۲
Lukas Martinak
Finished
۰۰:۰۰
Barta Daniel
۳
۰
Jiri Palat
Finished
۰۰:۳۰
Lukas Martinak
۳
۱
Milan Musil
Finished
۰۰:۳۰
Dominik Muller
۰
۳
Vojtech Molin
Finished
۰۱:۰۰
Ales Svoboda
۳
۲
Ales Novak
Finished
۰۱:۰۰
Milan Musil
۳
۰
Dominik Muller
Finished
۰۱:۳۰
Ales Novak
۳
۱
Jiri Palat
Finished
۰۱:۳۰
Barta Daniel
۳
۰
Ales Svoboda
Finished
۰۲:۰۰
Vojtech Molin
۳
۰
Lukas Martinak
Finished
۰۲:۰۰
Michal Regner
۳
۰
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۳:۰۰
Milan Klement
۳
۱
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۴:۳۰
Miroslav Svedik
۱
۳
Michal Regner
Finished
۰۵:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۰
۳
Antonin Belonoznik
Finished
۰۵:۳۰
Petr Oliver Korp
۳
۲
Filip Kopecky
Finished
۰۶:۰۰
Michal Zahradka
۳
۲
Karel Brozhik
Finished
۰۶:۳۰
Rostyslav Kliucuk
۲
۳
Miroslav Svedik
Finished
۰۶:۳۰
Tibor Batthyany
۳
۰
Karel Brozhik
Finished
۰۷:۳۰
Dominik Lengal
۳
۰
Vit Salanda
Finished
۱۰:۳۰
Radim Urbaniec
۳
۰
Richard Skacelik
Finished
۱۰:۳۰
Ondrej Konvalinka
۳
۰
Radek Fnukal
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Pesula
۱
۲
Rotislav Hasmanda
inprogress
۱۱:۰۰
Ales Drozd
۳
۱
Karol Korbel
Finished
۱۱:۰۰
Vit Salanda
-
-
Ondrej Konvalinka
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Richard Skacelik
-
-
Ales Drozd
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
  World TT-CUP
Yuryi Shchepanskyi
۳
۲
Kovalchuk Nazarii
Finished
۱۰:۳۵
Ondrej Fiklik
۱
۳
Srnka Jan
Finished
۱۰:۵۰
Serhii Poliakov
۲
۳
Valery Petukhov
Finished
۰۹:۳۰
Denis Kebalo
۲
۳
Oleksandr Shkurupii
Finished
۰۹:۵۰
Borys Buryak
۳
۲
Oleg Obidnyi
Finished
۰۹:۵۵
Kukava Nodar
۰
۳
Yarovoy Viacheslav
Finished
۱۰:۲۵
Sergey Akhlamov
۱
۳
Valery Petukhov
Finished
۱۰:۳۰
Sergey Akhlamov
۱
۲
Serhii Poliakov
inprogress
۱۱:۰۰
Andrii Baklykov
۲
۰
Sergey Tsybulin
inprogress
۱۱:۰۵
Jakub Jares
۱
۳
Michal Nemec
Finished
۰۱:۲۰
Yurii Nevmyvaka
۰
۳
Nikolai Treschetka
Finished
۰۹:۳۰
Alexander Redkov
۳
۰
Serhii Poliakov
Finished
۱۰:۰۰
Ivan Krivoy
۳
۱
Yurii Nevmyvaka
Finished
۱۰:۰۰
Molochko Anton
۳
۲
Sergey Tsybulin
Finished
۱۰:۰۵
Kovalov Oleksandr
۰
۳
Oleksandr Shkurupii
Finished
۱۰:۵۰
Jakub Jares
۰
۳
Jan Zalesky
Finished
۰۰:۲۰
Michal Nemec
۳
۰
David Mutl
Finished
۰۰:۵۰
David Mutl
۰
۳
Jakub Jares
Finished
۰۲:۰۰
Kovalov Oleksandr
۳
۰
Andrey Chermensky
Finished
۰۹:۲۰
Anatoliy Reva
۰
۳
Mykhailo Beley
Finished
۰۹:۲۵
Vitalii Vovk
۳
۱
Denis Vakulenko
Finished
۱۰:۲۰
Stanislav Malchuk
۳
۲
Nikolai Treschetka
Finished
۱۰:۳۰
Oleg Gussarov
۱
۳
Vincent Oberle
Finished
۱۰:۴۵
Anatoliy Reva
۲
۳
Oleg Obidnyi
Finished
۱۰:۵۵
Stanislav Malchuk
۲
۲
Yurii Nevmyvaka
inprogress
۱۱:۰۰
Jesus Galvez
۲
۰
Juan Garcia
inprogress
۱۱:۱۰
Denis Vakulenko
-
-
Andrey Chermensky
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Martin Dolezal
-
-
Ondrej Fiklik
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Yarovoy Viacheslav
-
-
Mykhailo Beley
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۵
  Europe TT Elite Series
Szymon Twardowski
۳
۰
Jakub Glanowski
Finished
۰۰:۱۵
Szymon Twardowski
۳
۱
Mateusz Repke
Finished
۰۲:۱۵
Szymon Twardowski
۳
۰
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۳:۴۵
Marcin Jadczyk
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۴:۰۰
Damian Swierczek
۰
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۴:۳۰
Jakub Glanowski
۰
۳
Przemyslaw Korzec
Finished
۰۴:۴۵
Mateusz Golebiowski
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۵:۰۰
Mateusz Repke
۲
۳
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۵:۱۵
Jaroslaw Tomicki
۳
۰
David Palkovsky
Finished
۰۰:۰۰
Josef Braun
۳
۰
Krzystof Guminski
Finished
۰۰:۳۰
Przemyslaw Korzec
۲
۳
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۰:۴۵
Makajew Maciej
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۱:۰۰
Mateusz Repke
۰
۳
Jakub Chojnacki
Finished
۰۱:۱۵
Jakub Glanowski
۳
۱
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۱:۴۵
Igor Misztal
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۲:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۲:۳۰
Przemyslaw Korzec
۳
۱
Jakub Chojnacki
Finished
۰۲:۴۵
Damian Swierczek
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۳:۰۰
Jakub Glanowski
۳
۱
Mateusz Repke
Finished
۰۳:۱۵
Igor Misztal
۰
۳
Mateusz Golebiowski
Finished
۰۳:۳۰
Jakub Chojnacki
۳
۱
Mateusz Kalinowski
Finished
۰۴:۱۵
Igor Misztal
۰
۳
Damian Swierczek
Finished
۰۵:۳۰
Szymon Twardowski
۱
۳
Jakub Chojnacki
Finished
۰۵:۴۵
Marcin Jadczyk
۳
۰
Makajew Maciej
Finished
۰۶:۰۰
Mateusz Golebiowski
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۶:۳۰
Igor Misztal
۱
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۰۷:۰۰
Makajew Maciej
۳
۲
Piotr Chodorski
Finished
۰۷:۳۰
Mateusz Golebiowski
۳
۱
Marcin Jadczyk
Finished
۰۸:۰۰
Damian Swierczek
۰
۳
Piotr Chodorski
Finished
۰۸:۳۰
Igor Misztal
۲
۳
Makajew Maciej
Finished
۰۹:۰۰
Matkowski Jakub
۳
۱
Zabinski Marcin
Finished
۰۹:۴۵
Krzystof Guminski
۰
۳
Jaroslaw Tomicki
Finished
۱۰:۰۰
Damian Korczak
۰
۳
Michal Korycki
Finished
۱۰:۱۵
Damian Swierczek
۱
۳
Artur Bialek
Finished
۱۰:۳۰
Jakub Kosowski
۲
۱
Milosz Przybylik
inprogress
۱۱:۰۰
Matkowski Jakub
۱
۰
Damian Korczak
inprogress
۱۱:۱۵
  Russia Liga Pro
Aleksandr Fedorov
۳
۰
Igor Zemit
Finished
۰۰:۰۰
Vladimir Kasatkin
۳
۲
Evgeny Makarenkov
Finished
۰۰:۳۰
Oleg Kutuzov
۰
۳
Anatoly Ilin
Finished
۰۱:۰۰
Dmitry Ignatiev
۲
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۱:۱۵
Sergey Myagkov
۱
۳
Dmitry Bakalin
Finished
۰۱:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۲
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Nikolay Zhurba
۳
۲
Yurii Merkushin
Finished
۰۱:۴۵
Maksim Dukhin
۱
۳
Alexey Vlasov
Finished
۰۱:۴۵
Anatoly Ilin
۰
۳
Sergei Ogai
Finished
۰۲:۰۰
Vasily Shirshov
۳
۰
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۲:۱۵
Dmitry Bakalin
۳
۱
Aleksey Boev
Finished
۰۲:۱۵
Oleg Kutuzov
۳
۲
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۲:۳۰
Dmitry Ignatiev
۰
۳
Nikolay Zhurba
Finished
۰۲:۴۵
Sergey Myagkov
۲
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۲:۴۵
Sergei Ogai
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۳:۰۰
Aleksey Boev
۳
۱
Alexey Vlasov
Finished
۰۳:۱۵
Nikita Sukharnikov
۳
۰
Yurii Merkushin
Finished
۰۳:۱۵
Anatoly Ilin
۱
۳
Evgeniy Ilyukhin
Finished
۰۳:۳۰
Dmitry Bakalin
۱
۳
Maksim Dukhin
Finished
۰۳:۴۵
Vasily Shirshov
۳
۲
Nikolay Zhurba
Finished
۰۳:۴۵
Oleg Popov
۰
۳
Oleg Kutuzov
Finished
۰۴:۰۰
Alexey Vlasov
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۴:۱۵
Yurii Merkushin
۳
۰
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۴:۱۵
Evgeniy Ilyukhin
۳
۰
Sergei Ogai
Finished
۰۴:۳۰
Maksim Dukhin
۲
۳
Aleksey Boev
Finished
۰۴:۴۵
Nikolay Zhurba
۳
۲
Nikita Sukharnikov
Finished
۰۴:۴۵
Oleg Popov
۳
۰
Anatoly Ilin
Finished
۰۵:۰۰
Alexey Vlasov
۳
۱
Dmitry Bakalin
Finished
۰۵:۱۵
Yurii Merkushin
۰
۳
Vasily Shirshov
Finished
۰۵:۱۵
Sergei Ogai
۳
۰
Oleg Kutuzov
Finished
۰۵:۳۰
Aleksey Boev
۳
۰
Sergey Myagkov
Finished
۰۵:۴۵
Nikita Sukharnikov
۰
۳
Dmitry Ignatiev
Finished
۰۵:۴۵
Vladimir Pustoselov
۳
۲
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۰۰
Sergey Simonov
۳
۲
Artem Denisov
Finished
۰۹:۱۵
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Vladimir Ippolitov
Finished
۰۹:۱۵
Igor Blinov
۳
۲
Oleg Belugin
Finished
۰۹:۳۰
Vyacheslav Tsvetkov
۲
۳
Dmitry Petrochenko
Finished
۰۹:۴۵
Pavel Vshivkov
۳
۱
Igor Krikunov
Finished
۰۹:۴۵
Igor Sergeevich
۰
۳
Igor Blinov
Finished
۱۰:۰۰
Artem Denisov
۳
۰
Vyacheslav Tsvetkov
Finished
۱۰:۱۵
Vladimir Ippolitov
۱
۳
Pavel Vshivkov
Finished
۱۰:۱۵
Oleg Belugin
۳
۲
Vladimir Pustoselov
Finished
۱۰:۳۰
Igor Krikunov
۰
۳
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۴۵
Dmitry Petrochenko
۰
۳
Sergey Simonov
Finished
۱۰:۴۵
Vladimir Pustoselov
۱
۳
Igor Blinov
Finished
۱۱:۰۰
Eduard Tsvetkov
۱
۰
Pavel Vshivkov
inprogress
۱۱:۱۵
Sergey Simonov
۰
۰
Vyacheslav Tsvetkov
inprogress
۱۱:۱۵
  Ukraine Ukraine Win Cup
Ruslan Onischenko
۳
۱
Artyom Doroshenko
Finished
۰۰:۳۰
Sergey Pisklov
۱
۳
Dmitry Zaporozhets
Finished
۰۱:۱۵
Dmitriy Derevinskiy
۳
۰
Artyom Doroshenko
Finished
۰۱:۳۰
Alexey Gutnichenko
۳
۱
Dmitry Zaporozhets
Finished
۰۱:۴۵
Sergey Buluy
۳
۱
Ivan Fashchevskyi
Finished
۰۲:۰۰
Dmitriy Derevinskiy
۲
۳
Ruslan Onischenko
Finished
۰۲:۳۰
Alexey Gutnichenko
۳
۱
Sergey Pisklov
Finished
۰۲:۴۵
Dmitry Zaporozhets
۰
۳
Sergey Pisklov
Finished
۰۴:۱۵
Dmitry Zaporozhets
۲
۳
Alexey Gutnichenko
Finished
۰۴:۴۵
Ivan Fashchevskyi
۲
۳
Sergey Buluy
Finished
۰۵:۰۰
Sergey Pisklov
۳
۰
Alexey Gutnichenko
Finished
۰۵:۴۵
Anton Yolkin
۱
۳
Oleksandr Ivashkin
Finished
۰۹:۰۰
Dmitriy Bortsov
۳
۱
Mukha Taras
Finished
۰۹:۰۰
Oleg Andreev
۳
۰
Aleksandr Horoshko
Finished
۰۹:۳۰
Konstantyn Kirsanov
۰
۳
Artem Maksimenko
Finished
۰۹:۳۰
Anton Yolkin
۳
۱
Artem Maksimenko
Finished
۱۰:۰۰
Dmitriy Bortsov
۲
۳
Aleksandr Horoshko
Finished
۱۰:۰۰
Konstantyn Kirsanov
۳
۲
Oleksandr Ivashkin
Finished
۱۰:۳۰
Oleg Andreev
۳
۲
Mukha Taras
Finished
۱۰:۳۰
Dmitriy Bortsov
۱
۲
Oleg Andreev
inprogress
۱۱:۰۰
Anton Yolkin
۳
۱
Konstantyn Kirsanov
Finished
۱۱:۰۰
  Armenia Armenia ITT CUP
Gevorg Baghdasaryan
۳
۱
Ararat Smoyan
Finished
۰۱:۵۰
Mkrdij Sounboulian
۱
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۲:۱۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۲:۳۰
Gevorg Baghdasaryan
۳
۲
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۳:۱۰
Hrayr Soghomonyan
۲
۳
Andranik Sahakyan
Finished
۰۳:۳۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۱
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۴:۳۰
Andranik Sahakyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۴:۵۰
Hrayr Soghomonyan
۳
۱
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۶:۱۰
Andranik Sahakyan
۳
۰
Ararat Smoyan
Finished
۰۶:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۷:۳۰
Andranik Sahakyan
۱
۳
Mkrdij Sounboulian
Finished
۰۷:۵۰
Ararat Smoyan
۰
۳
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۸:۱۰
Mkrdij Sounboulian
۰
۳
Gevorg Baghdasaryan
Finished
۰۸:۵۰
Andranik Sahakyan
۳
۱
Hrayr Soghomonyan
Finished
۰۹:۱۰
Gevorg Abrahamyan
۰
۳
Harutyun Harutyunyan
Finished
۱۰:۳۰
  Czech Republic TT Star Series
Jakub Kleprlik
۳
۱
Jakub Zelinka
Finished
۱۰:۳۰
Jiri Vrablik
۱
۱
Miroslav Sklensky
inprogress
۱۱:۰۵
  World TT Trophy
Ivan Vitsek
۲
۳
Gergely Sabjan
Finished
۱۰:۳۰
Viktor Sipos
۳
۰
Imre Bak
Finished
۱۰:۴۵
Krisztian Nagy
۱
۱
Taehyun Kim
inprogress
۱۱:۰۰
Balazs Kovari
۰
۱
William Maybanks
inprogress
۱۱:۱۵
 
فرم پیش بینی
برای پیش بینی، ضریب بازی مورد نظر خود را انتخاب کنید